მონაწილეობითი დემოკრატია

მომდევნო სამი თვის მანძილზე, პრიორიტეტი მიენიჭება ფონდის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებს, რომელთა ეფექტურად განხორციელება შესაძლებელი იქნება დისტანციურ რეჟიმში და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამავე დროს, ფონდი განიხილავს ისეთ ინიციატივებსაც, რომლებიც Covid-19-ის გავრცელების პრევენციასა და მისით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების შემსუბუქებას ემსახურება.

###

პროგრამის სტრატეგია

მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა მხარს უჭერს ადგილობრივ სამოქალაქო ინიციატივებს. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს მოქალაქეებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და სოციალურ მოძრაობებს, მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ბოლო წლებში მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა მხარს უჭერდა მმართველობის სისტემის რეფორმას სხვადასხვა დონეზე, უპირველესად, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაუმჯობესებასა და მმართველი ორგანოების მოქალაქეებთან დაახლოებას. მიუხედავად საკანონმდებლო პროგრესისა, მოქალაქეთა მონაწილეობა შეზღუდულია, არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ მოქალაქეები არ მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროგრამამ იმუშავა რეფორმების ადვოკატირების მიმართულებით ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში, როგორც სამთავრობო, ისე მუნიციპალურ დონეზე. მხარს უჭერდა ინფორმაციის თავისუფლების რეფორმას, ასევე, ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე მოქალაქეთა ინფორმირებასა და საჯარო უწყებების დემოკრატიულ კონტროლს გულისხმობს.

გრძელვადიან  პარტნიორებთან თანამშრომლობის, საგრანტო მხარდაჭერის, შიდა პროექტების განხორციელების და გამოცდილების გაზიარება-გაცვლის გზით, მომდევნო წლებში პროგრამა გააგრძელებს მუშობას მონაწილეობითი დემოკრატიის ფორმების გაუმჯობესებაზე, თვითმმართველობის ორგანოებისა და მოქალაქეების ერთმანეთთან დაახლოვებაზე, ინფორმაციის გამჭვირვალობის და  ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდის საკითხებზე.

2019 წლიდან, მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა გაააქტიურებს მუშაობას უსახლკარობისა და საბინაო პოლიტიკის შემუშავების მიმართულებით და მხარს დაუჭერს ორგანიზაციულ, სათემო და სამოქალაქო ინიციატივებს შრომითი უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. 2017 წელს, ფონდის დაფინანსებით უსახლკარობის მიზეზებისა და საბინაო პოლიტიკის შესახებ პირველი კვლევები ჩატარდა, რამაც შექმნა საფუძველი, რომ სახელმწიფოს ამ თემაზე მუშაობა დაეწყო. 2018 წელს, ფონდის ადვოკატირების შედეგად, საქართველოს მთავრობამ ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმით აიღო ვალდებულება ეროვნული საბინაო პოლიტიკის შემუშავების შესახებ, რაც პრაქტიკაში დაკვირვებას საჭიროებს.

მეტი ინფორმაციისთვის უყურეთ ვიდეოს.

სხვა პროგრამები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მონაწილეობითი დემოკრატია

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი