ალერსიანი С

20 დეკ, 2015

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, პირველი არხის ტელებლოგი

ალერსიანი C- დოკუმენტური ფილმი ეხება ც ჰეპატიტთან დაკავშირებულ მითებსა და რეალობას,  საზოგადოების ინფორმირებულობის საკითხს, C ჰეპატიტის გავრცელებას, ინფიცირების წყაროებს, ექსპერტთა მოსაზრებებს და მკურნალობის ხელმისაწვდომობის პროგრამას.