დაფინანსება

ღია საზოგადოების ფონდი მხარს უჭერს ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებს და აქტიურ მოქალაქეებს, რომლებიც იზიარებენ ღია საზოგადოების პრინციპებს და აქვთ მკაფიო ხედვა, თუ რა გზით არის შესაძლებელი ცვლილებების განხორციელება.

ღია კარი თუ კონკურსი?

ღია საზოგადოების ფონდიდან გრანტის მიღება შესაძლებელია როგორც ღია კარის წესით, ისე გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში. ღია კარის შემთხვევაში, საპროექტო განაცხადი წლის ნებისმიერ დროს მიიღება.

მომდევნო წლების მანძილზე ვიმუშავებთ ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების, მედიის თავისუფლების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მონაწილეობითი დემოკრატიის, ეროვნული ინტეგრაციის და ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ადგილობრივ ორგანიზაციებს შესაძლებლობა აქვთ, პირდაპირ მოიპოვონ დაფინანსება ღია საზოგადოების ფონდების ქსელური პროგრამებიდან.

 

  • ღია საზოგადოების ფონდში საპროექტო განაცხადის წარდგენა მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში, ამავე ვებგვერდის მეშვეობით არის შესაძლებელი
  • ფონდი აფინანსებს არამომგებიან, არაკომერციულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებსა და ფიზიკურ პირებს. გრძელვადიან  პარტნიორებთან და გამოცდილ  ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პარალელურად, ფონდი მხარს უჭერს ახლად დაარსებულ ორგანიზაციებს;
  • პროექტის წარმოდგენა შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ მოცემულ მომენტში, განმცხადებელი ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტს ახორციელებს. ერთსა და იმავე პერიოდში მიმდინარე პროექტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ პროექტს;
  • წარმოდგენილ საპროექტო განაცხადს პირველ ეტაპზე განიხილავს შესაბამისი პროგრამის საექსპერტო კომისია. პროექტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს აღმასრულებელი საბჭო საექსპერტო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. ონლაინ საპროექტო განაცხადი განიხილება და გადაწყვეტილება მიიღება რეგისტრაციიდან 2 თვის განმავლობაში. განხილვას ექვემდებარება მხოლოდ სრულად შევსებული საპროექტო განაცხადი;
  • პროექტის წარმოდგენამდე შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია თქვენი იდეის ან პროექტის შესაბამისი პროგრამის წარმომადგენლებთან.
  • პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, მისი დაწყების თარიღი უნდა აითვალოს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. შესაბამისად, პროექტის დაწყების დღის განსაზღვრისას განმცხადებელმა უნდა გაითვალისწინოს პროექტის განხილვისა და დამტკიცებისთვის საჭირო 2 თვის ვადა;
  • ონლაინ საპროექტო განაცხადში  განცმხადებლის მიერ მონიშნულ პროგრამაში თანხის ამოწურვის შემთხვევაში,  პროექტის შემოტანამდე განმცხადებელმა უნდა გაიაროს კონსულტაცია იდეის შესაბამის პროგრამასთან.  წინაამღდეგ შემთხვევაში, პროექტი არ დაფინანსდება ან მისი განხილვა გადაიდება მომდევნო წლისთვის.

ინფორმაციისათვის საზღვარგარეთ განათლების მიღებისა და სტიპენდიის შესაძლებლობის შესახებ დაუკავშირდით ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას საერთაშორისო განათლების ცენტრს ან ნახეთ ღია საზოგადოების ფონდების გლობალური ვებგვერდი.