ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)

არასამთავრობო ორგანიზაცია “ადამიანის უფლებათა ცენტრი” 1996 წლის 10 დეკემბერს დაარსდა.  ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ადამინის უფლებათა ცენტრის ოფისები განთავსებულია თბილისში, ბათუმში, გურჯაანსა და გორში.

“ადამინის უფლებათა ცენტრის” პრიორიტეტებია: კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობა, დისკრიმინაციის აღკვეთა.

ცენტრი მუშაობს შემდეგ პროგრამებზე: ბავშვთა უფლებები, ქალთა უფლებები; ტრეფიკინგი; ლტოლვილები; მედია; კონფლიქტების პრევენცია; ადამიანის უფლებათა განათლება; სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებები;

კონტაქტი

0160 თბილისი , ა. გახოკიძის ქ. 11ა, (ყოფილი გაგარინის 2 ჩიხი) III სართული hridc@hridc.org (+995 32) 237 69 50, (+995 32) 245 45 33, (+995 32) 2 38 46 48 http://www.hridc.org