დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი

დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის მიზანია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვა, სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებათა სფეროში, უმცირესობების უფლებების დაცვა, იურიდიული კონსულტაცია და ადვოკატირება, ტრენინგების, სემინარების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება/ჩატარება ადამიანის უფლებების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და უმცირესობების უფლებების თემატიკაზე. კვლევების ორგანიზება/ჩატარება.

კონტაქტი

რ. ერისთავის ქ. #3, თბილისი, საქართველო info.idsd@gmail.com https://idsd.org.ge/