კავშირი ალტერნატივა ჯორჯია

“ალტერნატივა ჯორჯია” დაარსდა 2004 წლის სექტემბერში. ორგანიზაციის საქმიანობის მთავარ სფეროს წარმოადგენს წამალდამოკიდებულების დარგში კვლევების წარმოება,  ზიანის შემცირების პროგრამების ადვოკაცია, ნარკოტიკული საშუალებების სფეროში მტკიცებლებებზე დაფუძნებული და ეფექტური სტრატეგიების დანერგვის ხელშეწყობა, პრაგმატული და ჰუმანური ნარკო და აივ/შიდსის კანონმდებლობის შემუშავება/დანერგვა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა.

კონტაქტი

ნუცუბიძის ქ. N14ა, ოფისი N2 239 1166/239 6699 http://www.altgeorgia.ge