საქართველოს გაეროს ასოციაცია

ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების, სამართლიანობის, გამჭვირვალე მმართველობის, სამოქალაქო ცნობიერების, ტოლერანტობის, თავისუფლებისა და თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებასა და განვითარებას.