საქართველოს გაეროს ასოციაცია

ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების, სამართლიანობის, გამჭვირვალე მმართველობის, სამოქალაქო ცნობიერების, ტოლერანტობის, თავისუფლებისა და თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებასა და განვითარებას.

კონტაქტი

2 ვიქტორ დოლიძის ქუჩა, თბილისი una@una.ge 0322 33 25 26 http://www.una.ge/