თეთრი ხმაურის მოძრაობა

საზოგადოებრივი ინიციატივა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ.