პროექტების დაფინანსების შესახებ

27 აგვ, 2020

ღია საზოგადოების ფონდის 2020 წლის სტრატეგიით გათვალისწინებული ბიუჯეტის დიდი ნაწილი თითქმის ყველა პროგრამაში ამოწურულია.

ფონდში წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადების განხილვისას პრიორიტეტი მიენიჭება ფონდის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებს, რომელთა განხორციელებაც მიზანშეწონილად და განსაკუთრებულად ეფექტურად იქნება მიჩნეული პანდემიის პირობებში.

გაეცანით პროგრამების სტრატეგიებს.

აქვე გაეცანით ღია საზოგადოების ფონდის მიერ მხარდაჭერილ პროექტებს, რომელიც 2020 წლის მარტიდან ივნისის ჩათვლით კოვიდ-19 გავლენის შემსუბუქებისკენ იყო მიმართული.