პროექტების დაფინანსების შესახებ

27 აგვ, 2020

განახლება: 20 ოქტომბერი, 2020

ღია საზოგადოების ფონდის 2020 წლის სტრატეგიით გათვალისწინებული ბიუჯეტის დიდი ნაწილი თითქმის ყველა პროგრამაში ამოწურულია.

ბიუჯეტში დარჩენილი მცირე ნაწილის ასათვისებლად,  ფონდში წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადების განხილვისას პრიორიტეტი მიენიჭება ფონდის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებს, რომელთა განხორციელებაც მიზანშეწონილად და განსაკუთრებულად ეფექტურად იქნება მიჩნეული პანდემიის პირობებში.

შესაბამისად,  მიმდინარე წლის  20 ოქტომბრიდან მიიღება და განიხილება მხოლოდ ის საპროექტო განაცხადები, რომელიც წინასწარ იქნება განხილული პროექტის შინაარსის შესაბამის პროგრამასთან. სხვა შემთხვევაში, წარმოდგენილი პროექტები არ განიხილება. 

საპროექტო განაცხადის შემოტანასთან დაკავშირებით კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში პროგრამის წარმომადგენელთან გასაუბრების/კონსულტაციის შედეგად.  კონსულტაციის მიღების შესახებ მოთხოვნა უნდა მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტის (contact@osgf.ge, osgf@osgf, ge) მეშვეობით ან ტელეფონით (+995 32 2 25 04 63).

გაეცანით პროგრამების სტრატეგიებს.

აქვე გაეცანით ღია საზოგადოების ფონდის მიერ მხარდაჭერილ პროექტებს, რომელიც 2020 წლის მარტიდან ნოემბრის ჩათვლით კოვიდ-19 გავლენის შემსუბუქებისკენ იყო მიმართული.