ადამიანის უფლებები

პანდემიის შედეგები განსხვავებული სიმძიმით აისახება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებსა და სფეროებზე. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ხელახალ გააზრებას საჭიროებს ფონდის სტრატეგია, პრიორიტეტული მიმართულებები და მიდგომები.  კერძოდ, თუ რა როლი შეიძლება ჰქონდეს ფონდს სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისა და ღია საზოგადოების მშენებლობის ხელშეწყობაში პანდემიის პირობებში, როცა ადამიანის უფლებების დაცვასა და ჯანმრთელობას შორის ბალანსი მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა.

ღია საზოგადოების ფონდის 2021 წლის  განახლებული  თემები და ძირითადი მიმართულებები გამოქვეყნდება 22 თებერვლის შემდგომ.  შესაბამისად, პროექტების მიღება და გრანტის მაძიებლებთან კონსულტაციები ამავე პერიოდიდან განახლდება. შინაარსობრივი ცვლილებების გარდა, მარტის თვიდან გრანტის მაძიებლებს ონლაინ განაცხადის გაუმჯობესებულ სისტემას შევთავაზებთ.

ფონდის განახლებულ სტრატეგიაში გათვალისწინებული იქნება როგორც ადგილობრივი, ისე გლობალური გამოწვევები. ასევე, ვეცდებით უკეთ მოვერგოთ ონლაინ სივრცეში საქმიანობას, რაც დაგვეხმარება მაქსიმალურად გაიზარდოს ფონდისა და მისი პარტნიორების მუშაობის ეფექტურობა ჩვენი ბენეფიციარების სასიკეთოდ.

###

პროგრამის სტრატეგია 2019-2020 წლებში

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების სისტემა უმნიშვნელოვანესია მთავრობის ანგარიშვალდებულებისთვის ყველა დონეზე. მოქმედი სტრატეგია ითვალისწინებს იმ კანონპროექტებისა და რეფორმის კონცეფციების მიღებას, რომლებიც ინიცირებულია ფონდის მიერ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ჩადენილი უკანონო ქმედებების საპასუხოდ, მათ შორის ციხეებში წამება და ძალადობრივი საპოლიციო და საპროკურორო ქმედებები. ამდენად, მომდევნო სამი წლის მანძილზე ფონდის ადამიანის უფლებათა პროგრამა გააგრძელებს საქმიანობას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ პროექტებს და ინიციატივებს, რომელიც ეფუძნება სიღრმისეულ ექსპერტიზას, ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმების გამოყენებასა და საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას სისხლის სამართლის კანონმდებლობის რეფორმის მიმართულებით. კერძოდ, აქ მოიაზრება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმირება; სამართალდამცავი ორგანოების ინსტიტუციური რეფორმა; ფარული მიყურადების მომწესრიგებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და სისხლის სამართლის პროცესში შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფა.

ვმუშაობთ საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერაზე  საქართველოში, ვეხმარებით საქართველოში მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომ ჩაერთონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს სამართალწარმოებაში.

2019 წლიდან მხარს დავუჭერთ ახალგაზრდულ  ინიციატივებს და ინოცავიურ  იდეებს, რომელიც ემსახურება საზოგადოების გათვიცნობიერებას და გააქტიურებას ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ურთიერთობა სამართალდამცავებთან, უფლებები დაკავების დროს, უფლებები ნარკოტესტირების პროცესში, ბულინგი და სხვა.

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აღმოფხვრა რჩება ფონდის პრიორიტეტად მომდევნო სამი წლის მანძილზე. გავაგრძელებთ მუშაობას არაადამიანური პრაქტიკის პრევენციისათვის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების ადგილებში; გავაგრძელებთ მუშაობას სისტემურ რეფორმებზე ძალოვან სტრუქტურებში, ფარული მიყურადების და სისხლის სამართლის კანონმდებლობის და პროცედურების მოწესრიგებაზე.

სხვა პროგრამები:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა
მონაწილეობითი დემოკრატია
მედიაპროგრამა
ეროვნული ინტეგრაცია
ევროინტეგრაცია
ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

ადამიანის უფლებების პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი