მონაწილეობითი დემოკრატია

2022 წელს მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა იმუშავებს სოციალურ უფლებების მიმართულებით, რომლის ფარგლებში ფონდი მხარს დაუჭერს ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც მიზნად ისახავს შრომისა და ღირსეული საცხოვრისის უფლებისა და სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობის პრინციპების აღიარებას, რეალიზებასა და დაცვას.

სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების სურვილის შემთხვევაში, გაიარეთ კონსულტაცია შესაბამის პროგრამასთან. 

სხვა პროგრამები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მონაწილეობითი დემოკრატია

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი