მონაწილეობითი დემოკრატია

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2021 წლისთვის მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი ამოიწურა. შესაბამისად, ღია კარის წესით პროექტების მიღება შეჩერებულია და პროგრამასთან წინასწარი კონსულტაციის გარეშე შემოსული პროექტი არ განიხილება.

სტრატეგიული პრიორიტეტები 2021 წლისთვის

2021 წელს მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა იმუშავებს სოციალურ უფლებების მიმართულებით, რომლის ფარგლებში ფონდი მხარს დაუჭერს ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც მიზნად ისახავს შრომისა და ღირსეული საცხოვრისის უფლებისა და სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობის პრინციპების აღიარებას, რეალიზებასა და დაცვას.

2021 წლის აპრილის ბოლოდან საარჩევნო მიმართულების ფარგლებში  მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა იმუშავებს მხოლოდ წლების მანძილზე საარჩევნო თემაზე მომუშავე ფონდის პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ამდენად, არჩევნების მიმართულებაში ღია კარის წესით შემოსული პროექტები არ განიხილება.

###

სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების სურვილის შემთხვევაში, გაიარეთ კონსულტაცია შესაბამის პროგრამასთან. 

სხვა პროგრამები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მონაწილეობითი დემოკრატია

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები