ეროვნული ინტეგრაცია

საქართველოს უმცირესობათა თემებში არსებული უთანასწორობა, დისკრიმინაცია და სტიგმა პანდემიის პირობებში მეტად გამწვავდა.

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფიცირების შემთხვევების მაღალ მაჩვენებელს, დასაქმების შესაძლებლობებისა და შემოსავლის შემცირებას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ესენია: გადატვირთული საცხოვრებელი გარემო/პირობები, ქართული ენის ფლობის არასათანადო დონე ან არცოდნა, შეზღუდვები გადაადგილებაზე, საჭირო უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის არქონა სახლიდან სამუშაოდ ან ონლაინ სერვისებზე ხელმისაწვდომობისთვის.

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში განსაკუთრებით ცხადი გახდა განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა. არასაიმედო ინტერნეტისა და კომპიუტერის არქონის პირობებში უმცირესობათა მოსახლეობის სკოლის მოსწავლეთა დიდი ნაწილი ონლაინგანათლების შესაძლებლობის მიღმა დარჩა.  ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დაბრუნებამ შესაძლოა მეტად გააღრმავოს სოციალურ- ეკონომიკური უთანასწორობა და გააძლიეროს დისკრიმინაციული დისკურსი.

მომდევნო წლის განმავლობაში, ღია საზოგადოების ფონდის ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამის ძალისხმევა მიმართული იქნება უთანასწორობის მასაზრდოებელი სხვადასხვა სტრატეგიისა და პროცესის წინააღმდეგ. ფონდი ხელს შეუწყობს სამართლიანი საზოგადოების ჩამოყალიბებას და ყველაზე დაუცველებს პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების დაძლევაში დაეხმარება. ფონდი ადვოკატირებას გაუწევს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას.

ფონდი გააგრძელებს ბრძოლას ანტილიბერალური დისკურსის წინააღმდეგ და ხელს შეუწყობს მიდგომების შემუშავებას უმცირესობების წარმომადგენლების დასაცავად ექსტრემისტული ჯგუფებისგან. ერთერთი მიდგომა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის ალიანსების მხარდაჭერა,  თანამშრომლობის განმტკიცება და უმცირესობათა ჯგუფების გაძლიერება იქნება, იმისათვის, რომ მათი ხმა მეტად ისმოდეს საზოგადოებაში.

სხვა პროგრამები:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მონაწილეობითი დემოკრატია

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი