საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მომდევნო სამი თვის მანძილზე, პრიორიტეტი მიენიჭება ფონდის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებს, რომელთა ეფექტურად განხორციელება შესაძლებელი იქნება დისტანციურ რეჟიმში და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამავე დროს, ფონდი განიხილავს ისეთ ინიციატივებსაც, რომლებიც Covid-19-ის გავრცელების პრევენციასა და მისით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების შემსუბუქებას ემსახურება.

###

პროგრამის სტრატეგია

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში სისტემური ცვლილებების ხელშეწყობა და ადამიანის უფლებების დაცვა ჯანდაცვაში ღია საზოგადოების ფონდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის ძირითადი საქმიანობის სფეროა.

გრძელვადიან პარტნიორებთან თანამშრომლობის და საგრანტო საქმიანობის  პარალელურად, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა ხშირად ასრულებს დამაკავშირებლის ფუნქციას ხელისუფლებას, პროფესიულ წრეებს, თვითორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს შორის. ორგანიზებას უწევს კოალიციების, აქტიური მოქალაქეების,  იურისტების, ადვოკატების  სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლების გაერთიანებას სხვადასხვა საკითხის გარშემო და ცვლილებების ადვოკატირებისათვის.

2019 წლიდან მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის პრიორიტეტი კვლავ იქნება ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მარგინალური ჯგუფებისთვის. ამისთვის, აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი რესურსების გაძლიერება, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მარგინალური ჯგუფების აქტიური მონაწილეობა ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ჯანდაცვის საკითხებში მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა.

გავაგრძელებთ მუშაობას  ჯანდაცვის სისტემაში მარგინალური ჯგუფების დისკრიმინაციის დაძლევის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გარემოს გაუმჯობესების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სათემო მომსახურების მოდელების განვითარების, ბავშვთა ადრეული განვითარების, მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის და ჰუმანური და ჯანდაცვაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავების საკითხებზე.

ფონდი გააძლიერებს შეზღუდული შესაძლებლობების, პაციენტების და სხვადასხვა საჭიროებების მქონე ბავშვთა მშობელთა ორგანიზაციებს, რომ მათ  თავად შეძლონ გარემოს შეცვლა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების საკეთილდღეოდ.

ფონდი მიესალმება ინოვაციურ ინიციატივებს, რომელიც ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის კომფორტული ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნას და ხელს შეუწყობს მათ სრულფასოვან სოციალურ ცხოვრებას.

სხვა პროგრამები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მონაწილეობითი დემოკრატია

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი