პროგრამები

2019-2020 წლებში ფონდი იმუშავებს  მართლმასჯულების რეფორმის, ჯანდაცვის, ევროინტეგრაციის, თვითმმართველობის, მედიის თავისუფლებისა, უმცირესობების და სოციალური თანასწორობის საკითხებზე. ფონდიდან დაფინანსების მიღება შესაძლებელია ექვსი პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებების ფარგლებში.

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა                                       ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამა

მედიის მხარდაჭერის პროგრამა                                                               ადამიანის უფლებების პროგრამა

მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა                                            ევროინტეგრაციის პროგრამა