ტენდერი სასტუმროს / საკონფერენციო მომსახურებაზე

13 მაი, 2022

“საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი” აცხადებს ტენდერს სასტუმროს/საკონფერენციო მომსახურებაზე ბათუმში.

ტენდერი ცხადდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება” (LINKS) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციისა (UNAG) და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) მიერ საქართველოს ოთხ რეგიონში: აჭარა, გურია, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი. პროექტის მიზანია: დასაქმების ხელშემწყობი პლატფორმებისა და რესურსების უზრუნველყოფა, ცოდნისა და უნარების განვითარება და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაზრდა, დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოება ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გზით.

საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) ზემოთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გეგმავს ღონისძიებებს – სემინარებს და გაცვლით ვიზიტებს აჭარისა და გურიის პროფესიულ სასწავლებლებში 2022 წლის ივნისის ბოლოს (23-30 ივნისის პერიოდში). სემინარის დღეების რაოდენობა – 3, სასტუმროში სტუმრების განთავსება – 3 ღამე, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა: 35 სტუმარი.

ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი სახის მომსახურება ბათუმში:

 • სტუმრებისთვის ერთადგილიანი/ინდივიდუალური სასტუმრო ოთახების შეთავაზება. სასტუმროს უნდა ჰქონდეს ერთდროულად 35 პერსონის მიღების შესაძლებლობა;
 • სტუმრების სამჯერადი კვებით უზრუნველყოფა ღონისძიების დროს, ღია, მაგრამ გადახურულ სივრცეში;
 • ღონისძიების პერიოდში დღეში ორი ყავის შესვენება ერთ მონაწილეზე;
 • ტექნიკურად გამართული ღია საკონფერენციო დარბაზი ან გადახურული სივრცე დაახლოებით 35 ადამიანზე. ღია საკონფერენციო დარბაზში/სივრცეში მონაწილეთა დისტანციური განთავსება.ფლიფჩარტის დაფა, მარკერები, ლეპტოპი, პროექტორი, მიკროფონი, დინამიკები, WiFi, ღონისძიების მონაწილეთათვის კალმები და საწერი ქაღალდი ან რვეული;
 • შეთანხმებულ ვადებში საჭირო ფინანსური დოკუმენტაციის (ინვოისი, ჩეკი, ფაქტურა და ა.შ.) წარმოდგენა.

გადახდის ფორმა: უნაღდო ანგარიშსწორება ორ ეტაპად ხელშეკრულებისა და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების საფუძველზე. პირველ ეტაპზე გადაირიცხება ავანსის სახით არაუმეტეს 30%-ისა, ხოლო მეორე ეტაპის გადარიცხვა მოხდება მომსახურების მიღების შემდეგ.

ევროკავშირის პროექტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა გათავისუფლებულია დღგ-საგან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-5 ნაწილით. შესაბამისად, აღნიშნული ტენდერის ფარგლებში მოთხოვნილი სასტუმროს/საკონფერენციო მომსახურების თანხა გათავისუფლებულია დღგ-ს გადასახადისგან და არ უნდა მოიცავდეს დღგ-ს.

სატენდერო წინადადებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოში კოვიდ-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით არსებული რეკომენდაციები და რეგულაციები.

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება განმცხადებლის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების ღირებულებასა და ხარისხს და განმცხადებლის გამოცდილებას.

სატენდერო მოთხოვნები:

დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განაცხადი (თავფურცელი, მოკლე აღწერა, წინადადება, ფოტოები (განსაკუთრებით საკონფერენციო და სასადილო ღია დარბაზების/სივრცეების), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, ხელმოწერა, საიდენტიფიკაციო კოდი, ბეჭედი, თარიღი);
 • რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • საბანკო რეკვიზიტები: ბანკის დასახელება, ბანკის კოდი და ანგარიშის ნომერი;
 • ცნობა, რომ კომპანიას არ აქვს დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ და რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია;
 • ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია და საკონტაქტო პირი;
 • განმცხადებლის გამოცდილება;
 • ბიუჯეტი – ხარჯთაღრიცხვა.

ხარჯთაღრიცხვა (მიუთითეთ ვალუტა და ფასი დღგ-ს გარეშე):

 • ერთადგილიანი ნომრის ღირებულება / ერთ ადამიანზე დღეში
 • ორადგილიანი ნომრის ღირებულება / ერთ ან ორ ადამიანზე დღეში
 • საკონფერენციო დარბაზი / მთელი სამუშაო დღე
 • საკონფერენციო დარბაზის აღჭურვილობა / მთელი სამუშაო დღე
 • ღონისძიებაზე დღეში ორი ყავის შესვენების ღირებულება / ერთ ადამიანზე
 • საუზმე / ერთ ადამიანზე დღეში
 • სადილი / ერთ ადამიანზე დღეში
 • ვახშამი / ერთ ადამიანზე დღეში

ტენდერის ფარგლებში განსახილველი მასალა/განაცხადები უნდა გამოგზავნოთ მეილზე:  , 2022 წლის 22 მაისის 17:00-მდე. გთხოვთ, მოითხოვოთ მეილის მიღების დადასტურება.

გთხოვთ, მეილის სათაურის ველში მიუთითოთ “ტენდერი სასტუმროს/საკონფერენციო მომსახურებაზე – ბათუმი”.

საკონტაქტო პირი: ნინი ბერიშვილი,  , 595 55 10 00

ტენდერი ცხადდება საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიერ პროექტის “ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით. ტენდერის ჩატარებაზე, სატენდერო ტექსტის შინაარსზე და შერჩევის პროცესზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.